Uppdragsgivare

Z

2017 Uniper, Fjällsjö kraftstation / Magnetisering

Konstruktion samt anpassning av befintlig kontrollanläggning för inkoppling mot ny magnetiseringsutrustning.

Z

2017 Uniper, Fångsjön reglerdamm / Byte styrsystem

Konstruktion samt montage av nytt S7-1500 system kopplat mot satellit för att ersätta befintligt styrsystem med tillhörande radiolänkutrustning.

Z

2017 Uniper, Sollefteå kraftstation / Intagslucka G2

Uppgradering av kontrollanläggning till intagslucka 2.
Konstruktion av nytt kontrollskåp baserades på ABBs distribuerade I/O system för integrering mot befintlig aggregatdator.

Z

2017 Vattenfall, Stadsforsens kraftstation / Intagslucka G2

Konstruktion av nytt kontrollskåp för intagsluckan i samband med aggregatsförnyelse på aggregat 2. Intagshydrauliken med tillhörande vajerspel levererades av Lidan. Kontrollskåpet baserades på ABBs distribuerade I/O system för integrering mot aggregatdator.

Z

2017 Elpanneteknik, Hinkley Point C / Elpannor 1,2 MW

Elkonstruktion av elpannor för produktion av varmvatten till kärnkraftsanläggningen Hinkley Point C.
De fyra pannorna styrs av varsitt Modicon PLC system samt ett överordnat system som sköter hur pannorna skall samverka gällande produktionen av varmvatten. Samtliga PLC system är av typ Modicon med tillhörande operatörsterminaler av typ Magelis.

Z

2016 Uniper, Skålan reglerdamm / Ny elutrustning

Totalentreprenad tillsammans med Göran Borin AB där GED stod för elkonstruktion samt leverans av nya skåp och Göran för montaget på plats. Leveransen omfattade helt ny elutrustning för reglerdammens två utskovsluckor inklusive byte av RTU till en ny S7-300 med tillhörande ET 200S I/O system.

Z

2016 Uniper, Fjällsjö kraftstation / Byte kylsystem

Anpassningskonstruktion av kontrollanläggning mot nytt kylsystem.
Komplettering och anpassning av befintlig aggregatdator Siemens S7-400 med tillhörande distribuerat I/O system ET 200M.

Z

2016 Uniper, Hällby kraftstation / Nytt bottenutskov

Konstruktion av kontrollanläggning till nytt bottenutskov.
Nytt kontrollskåp baserat på ABB distribuerat I/O system för integrering mot befintlig stationsdator.

Z

2015 Vattenfall, Långbjörn kraftstation / Aggregatsförnyelse

Anpassningskonstruktion av kontrollanläggning mot ny turbin samt nytt kylsystem för aggregat 2.
Utbyggnad av befintlig aggregatdator Siemens S7-400 med tillhörande distribuerat I/O system ET 200M.

Z

2015 Eon, Sollefteå kraftstation / Intagslucka

Uppgradering av kontrollanläggning till intagslucka 3.
Konstruktion av nytt kontrollskåp baserat på ABB distribuerat I/O system för integrering mot befintlig aggregatdator.

Z

2014 Elpanneteknik, Elpannor 12 MW

Elkonstruktion av elpannor för produktion av varmvatten till fjärrvärmenät.
Nykonstruktion av komplett elsystem inklusive kraft och kontrollskåp baserat på Siemens S7-1500 med WinCC SCADA som HMI system.

Z

2014 SSAB Oxelösund, MTB målningslinje

Automatisering av färgblandningsstation i ATEX miljö till målningslinje.
Ombyggnad av befintligt I/O skåp med Siemens ET 200M kopplat mot Proview.

Z

2013 Ovako Smedjebacken, Stegbalksugn

Elkonstruktion av nytt kontrollsystem för transportörer samt brännarsystem för gasdriven stegbalksugn till medium verket. PLC system för brännarsystem Siemens S7-400H med felsäkert I/O system.